Statsbudsjettet: økt merverdiavgift på enkelte tjenester og avgiftsfritak på elektroniske nyheter

Den lave merverdiavgiftssatsen 8 pst. foreslås økt til 10 pst. Avgiftsfritaket for aviser foreslås utvidet til å omfatte elektroniske nyheter.

Publisert:

Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftssatsen for tjenester som i dag er belagt med 8 pst. til 10 pst. Dette vil gjelde persontransport, overnatting, NRK-lisens, billetter til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Regjeringen foreslår at merverdiavgiftsfritaket for papiraviser utvides til å omfatte alle medier som hovedsakelig inneholder nyhets- og aktualitetsstoff uavhengig av plattform, dvs. nyheter på pc, mobiltelefon, nettbrett, radio og fjernsyn.

Departementet foreslår også at det ikke lenger skal gis adgang til å levere omsetningsoppgaven for merverdiavgift på papir.