Tomteutvikling og mva

Ved salg av ferdig prosjektert tomt skal det ikke beregnes utgående avgift.

Publisert:

Skattedirektoratet har utgitt en BFU hvor spørsmålet er om et selskap skal beregne merverdiavgift ved salg av ferdig prosjektert tomt. Skattedirektoratet kom til at selskapet ikke skal beregne merverdiavgift på vederlaget.

Selskapet planlegger å kjøpe en tomt og utvikle et boligprosjekt på eiendommen. Selskapet skal få eiendommen omregulert til boligformål, og deretter foreta forprosjektering av et boligprosjekt på eiendommen med utarbeidelse av kalkyler og salgsprospekter.

De prosjekterte boligene skal legges ut for forhåndssalg, og hvis det oppnås et forhåndssalg på 50 - 60 % vil man beslutte å igangsette utbyggingsprosjektet. Som ledd i prosjektutviklingen vil selskapet også utarbeide utkast til entrepriseavtale for boligprosjektet.

Før det eventuelt igangsettes fysiske byggearbeider på eiendommen, vil selskapet selge eiendommen til et byggherreselskap som vil stå som byggherre og som selger overfor boligkjøperne.

Spørsmålet er om selskapet skal betale merverdiavgift på verdien av prosjekteringsarbeidet ved salg av tomten til byggherreselskapet.