Bekreftelse av aksjekapital - stiftelsesutgifter

Publisert: FAQ nr: 321

Spørsmål:

Jeg skal bekrefte mottatt kontantinnskudd i forbindelse med stiftelsen av et aksjeselskap. Selskapet stiftes med aksjekapital på kr 30 000 i bankinnskudd. Stiftelsesutgiftene er angitt i stiftelsesdokumentet til å beløpe seg til kr 12 000. Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene. Skal jeg bekrefte aksjekapitalen på kr 30 000 eller «netto tilførte midler» på kr 18 000?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.