Bruk av utenlandsk språk i regnskapet

Publisert: FAQ nr: 12

Spørsmål:

I følge regnskapsloven § 3-4 skal årsregnskapet og årsberetningen være på norsk. Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at årsregnskapet og/eller årsberetningen kan være på et annet språk.

Har departementet bestemt ved forskrift/enkeltvedtak at årsregnskap og årsberetning kan være på engelsk?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.