Selskapsfinansierte oppkjøp og konserndannelse - aksjeloven § 8-10

Publisert: FAQ nr: 172

Spørsmål:

Invest AS kjøper alle aksjene i Drift AS. Drift AS driver sin virksomhet fra en eiendom de selv eier. Invest AS planlegger å finansiere oppkjøpet med lån i bank med pant i eiendommen som Drift AS eier. Er det mulig?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.