Formuesverdi på aksjer ved tilbakebetaling av overkurs

Publisert: FAQ nr: 160

Spørsmål:

Formuesverdien av ikke-børsnoterte aksjer fastsettes ut i fra aksjeselskapets skattemessige formuesverdier 1. januar i inntektsåret, jf skatteloven § 4-12 (2). I tilfeller hvor aksjekapitalen settes ned ved utbetaling i år 1 (inntektsåret), skal i stedet tidspunktet være 1. januar i år 2 (ligningsåret). Vil dette også gjelde tilsvarende om tilbakebetalingen skjer utelukkende fra overkurs?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.