Generasjonsskifte med negativ inngangsverdi

Publisert: FAQ nr: 464

Spørsmål:

Far og mor har negativ inngangsverdi kr 10 millioner på aksjene i AS Fiskeoppdrett. Selskapet omsetter for kr 100 millioner og er i vekst. De ønsker å sikre videre drift og vil gjennomføre et generasjonsskifte ved å overføre sine aksjer til sønnen personlig eller et aksjeselskap eid av sønnen. De får av sin rådgiver opplyst at det første alternativet innebærer at sønnen må videreføre den negative inngangsverdien. Ved alternativet med å overføre til sønnens aksjeselskap, vil aksjene være eid i fritaksmetoden, og inngangsverdien vil ikke være av betydning.

Foreldrenes spørsmål er om det er risiko for gjennomskjæring om de velger å overføre til sønnens aksjeselskap?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.