Kompensasjonsordningen - kan det søkes separat for ulike konsern eid av samme person?

Publisert: FAQ nr: 506

Spørsmål:

Hvis en person kontrollerer mer enn 50 % av stemmene i to eller flere selskaper alene eller sammen med nærstående, skal disse selskapene og deres datterselskaper også anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april 2020 og senere, jf. forskriften § 3-4 (4)Når det søkes støtte etter konsolidert metode, kan det da søkes separat for ulike konsern eid av samme person, forutsatt at samlet tilskudd er begrenset som angitt i § 3-3? 

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.