Nye terskelverdier for revisjonsplikt

Publisert: FAQ nr: 431

Spørsmål:

I forskrift til aksjeloven er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 7 millioner kroner i driftsinntekter og 27 millioner kroner i balansesum. Et aksjeselskap hadde i 2021 driftsinntekter på 6,5 millioner kroner. Kan selskapet fravelge revisjon med virkning for årsregnskapet for 2022?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.