Nye terskelverdier for revisjonsplikt

Publisert: FAQ nr: 431

Spørsmål:

I forskrift til aksjeloven er terskelverdiene for revisjonsplikt hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum. Et aksjeselskap hadde i 2016 driftsinntekter på 5,5 millioner kroner. Kan selskapet fravelge revisjon med virkning for årsregnskapet for 2017?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.