Omorganisering som i BFU 29/11

Publisert: FAQ nr: 356

Spørsmål:

Den personlige aksjonæren i et aksjeselskap ønsker å eie aksjene gjennom et holdingselskap. I BFU 29/11 ble en slik omorganisering gjennomført ved at aksjeselskapet først ble fisjonert i flere selskaper ved at de overtakende selskapene, heleid av de personlige aksjonærene, fikk hver sin fordring på det opprinnelige, overdragende aksjeselskapet. De overtakende selskapene skjøt deretter fordringene inn som tingsinnskudd i det opprinnelige selskapet ved en rettet emisjon. De personlige aksjonærene fikk på denne måten etablert hvert sitt holdingselskap på en enkel måte.

Er det knyttet problemer til fremgangsmåten?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.