Regnskapsføring av aksjer til virkelig verdi

Publisert: FAQ nr: 36

Spørsmål:

Omfattes aksjer som er notert på fondsmeglerforbundets OTC-liste av lovens bestemmelse om «autorisert markedsplass», jf. regnskapsloven § 5-8?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.