Signering av regnskapet for overdragende selskap og stiling av revisjonsberetning ved fusjon

Publisert: FAQ nr: 364

Spørsmål:

Vi reviderer regnskapet for et selskap som er slettet i Brønnøysund. Selskapet er overdragende selskap i en fusjon, og ble slettet i januar 20x1. Ligningspapirene og årsregnskapet sendes inn på det slettede organisasjonsnummeret. Hvem skal signere regnskapet for 20x0? Er det styret som satt i det slettede selskapet, eller er det nåværende styre i det overtakende selskapet ved fusjonen? Hvem skal revisor stile revisjonsberetning til?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.