Spesifikasjon av ytelser til daglig leder

Publisert: FAQ nr: 349

Spørsmål:

1) Ordlyden i regnskapsloven § 7-44 første ledd for små foretak er at de samlede ytelsene til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen, skal oppgis. Vi er kjent med at bestemmelsen ikke innebærer at ytelsene må spesifiseres på hvert enkelt styremedlem. Spørsmålet vårt er om det er tilstrekkelig å oppgi sum lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse samlet for daglig leder og styret, eller om det må oppgis separat for daglig leder og styret?

2) Aksjeselskaper har ikke plikt til å ha daglig leder, jf. aksjeloven § 6-2. Hvis et aksjeselskap velger ikke å ha daglig leder lenger og dermed avregistrerer daglig leder i Brønnøysund, bortfaller da kravet til å opplyse om daglig leders lønn mv.? Eller er det fortsatt et krav om å gi slike opplysninger når vedkommende står oppført som kontaktperson i Brønnøysund?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.