Utbytterammen når aksjeeier har lån i selskapet

Publisert: FAQ nr: 367

Spørsmål:

Lån til aksjeeier kan som hovedregel bare gis innenfor de midlene selskapet kan dele ut som utbytte, jf. aksjeloven § 8-7 (1).

Når selskapet skal dele ut utbytte følger det av § 8-1 (2) at det skal gjøres fradrag for lån etter § 8-7.

Vil et lån til morselskapet redusere utbytterammen i datter?

Protected

Dette innholdet er en av våre mange medlemsfordeler. Logg inn for å lese mer.