Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Finansnæringen

  • Regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

    Det foreslås å videreføre at kredittforetakets gransker må være statsautorisert revisor og uavhengig av foretaket. Kredittforetakets valgte revisor kan etter forslaget ikke være gransker, et nytt EU-direktiv åpner ikke for dette.

    03.06.2020