Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Fusjon

  • Oppskrivning av pålydende ved fisjon og fusjon

    Kapitalforhøyelsen i det overtakende selskapet kan gjennomføres ved økning av pålydende selv om eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet ikke er identisk.

    01.12.2020