Omdømmekampanjen - materiell

Kampanjeelementer som revisjonsfirmaene og du som medlem kan bruke i sosiale medier, på egne nettsider, i presentasjoner osv. for å støtte opp om omdømmekampanjen.

En revisors hverdag 

Bli bedre kjent med hverdagen til Fredrik, Hannah, Martin og Siv-Karin. Last ned og del videoene i dine interne og eksterne kanaler. 

Fredrik Vollan, EY AS
(1:15 min., MP4-format, 687 MB)

Hannah Emmerenze Almås, BDO AS
(1:22 min., MP4-firmat, 199 MB)

Martin Alzibawi, statsautorisert revisor i RSM Norge
(1:29 min., MOV-format, 158 MB)

Siv-Karin Randeberg, statsautorisert revisor i Crowe Partner Revisjon AS
(1:24 min., MOV-format, 152 MB)

Annonseartikler i E24

E24 annonse De fleste aner ikke hva en revisor gjør.png

Bærekraftrevisor

Ca. 1200 norske foretak vil bli direkte omfattet av de nye reglene til bærekraftsrapportering, men hva innebærer det?  

Bærekraftrevisor film 1 (1:21 minutter, MOV-format, 148 MB) med Eirik Stryken Haug i RSM Norge AS.

Bærekraftsrevisor film 1 i MP4-format.

 

Bærekraftrevisor film 2 (1:17 minutter, MOV-format, 230 MB) med Eirik Stryken Haug i RSM Norge AS.

Bærekraftsrevisorfilm 2 i MP4-format.

Bærekraftrevisor film 3 (1:22 minutter, MOV-format, 247 MB) med Eirik Stryken Haug i RSM Norge AS.

Bærekraftsrevisorfilm 3 i MP4-format.

Felles fortelling for revisor og bransjen

Målet vårt er å skape en felles gjennomtenkt fortelling – om tillit, og revisorenes rolle som alle kan bruke, eller deler av den, i sammenhenger der det kan være nyttig. En formulering, en setning, et avsnitt. Den felles fortellingen er en hjelp på veien for at også dere lettere skal finne ordene, og fortellingen, når dere får muligheten til å formidle den.

Målet er at du som revisor og virksomheten du jobber i, og vi i Revisorforeningen får en felles fortelling som hjelper oss som bransje til å bygge et sterkere omdømme. 


Verdien av tillitt – tekster og video til fri bruk

 

Tekster som du og ditt firma fritt kan benytte 

Felles fortelling for revisor og bransjen (pdf) 
Film, 2:21 minutter med teksting Verdien av tillit, med teksting (MP4, 260 MB) 
Film, 2:21 minutter uten teksting  Verdien av tillit, uten teksting (MP4, 260 MB) 

Lær mer om hva en revisor gjør

Lotte Myrland Jansen i Crowe Norway og Fredrik Bjørseth Vollan i EY forteller om sin spennende hverdag som revisor i denne videoen (1,3 GB, 6:04 minutter):

  • Direktelink til videoen på YouTube: https://youtu.be/77w03OaFmag
  • Embed kode for innebygging av video på egen nettside:
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/77w03OaFmag?si=U35k9nkPTSglZr6x" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 

Kampanjefase 3 fra april 2023 

Signaturen som er gull verdt

Hovedfilm 45 sekunder Mp4-format
 
Film 15 sekunder  Mp4-format
 
Film 10 sekunder Mp4-format
 
Film 6 sekunder

Mp4-format

 
Printannonse   PDF-format 
Printannonse bilde .png