Etikk i praksis - eKurs

Revisors hverdag preges av interessekonflikter og dilemmaer. Kan du takke ja til en invitasjon fra en klient? Hvordan melder du fra dersom du oppdager at noen har gjort en feil? Hvor går grensen for ditt ansvar overfor klientens virksomhet? I dette kurset vil vi tematisere disse problemstillingene med utgangspunkt i sentrale etiske begreper. Kurset vil være tilgjengelig fra 15.09.–31.12.2020.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 200

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Dato

15.09.2020

Tidspunkt

00:00 - 00:00

Sted

Gjennomføringsfrist 31.12.

Påmeldingsfrist

13.09.2020

Smakebit fra eKurset

Mål med kurset 

Målet med kurset er å beskrive sentrale etiske prinsipper og invitere til å anvende disse prinsippene når profesjonelle beslutninger tas. Det er ikke minst viktig å få frem skillet mellom jus og etikk og også skape refleksjon rundt de begrunnelsesstrategiene vi ofte kan benytte, men som etisk sett er problematiske. Viktig utgangspunkt vil være det profesjonsetiske grunnlaget for denne profesjonen.

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset vil gjennomgå følgende temaer:

 • Skille jus og etikk
 • Skille moral og etikk: Intuisjon og analyse
 • Begrunnelser og røde flagg
 • Sentrale etiske prinsipper: Likhetsprinsippet og offentlighetsprinsippet
 • Sentrale etiske teorier
 • Profesjonsetikk
 • Navigasjonshjulet: Hvordan balansere hensyn til jus, identitet, omdømme, økonomi, etikk og moral?
 • Moralsk nøytralisering
 • Etisk blindhet
 • Ytringsklima for å drøfte etiske problemstillinger blant revisorkolleger og med klienter
 • Samfunnsansvar

 

Einar Øverenget

Professor i filosofi
Høgskolen Innlandet