Momskompensasjon for frivillige organisasjonar - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 850

ReKomp: kr 0

eKurs

Kurset gjev ei generell innføring i regelverket om momskompensasjon for frivillige organisasjonar, men med fokus på endringar i regelverket som trådde i kraft 1. januar 2019. Kurset er publisert i 2019.

Målgruppe

Revisorar og revisormedarbeidarar som har frivillige organisasjonar som kundar.

Første del av kurset kan også vere relevant for rekneskapsførarar, men andre del av kurset er spesielt retta mot revisor si rolle og gjennomføring av avtalte kontrollhandlingar.

Kursinnhald

Målet med endringane som trådde i kraft 1. januar 2019, er å gjere ordninga endå meir treffsikker og bidra til meir forenkling for organisasjonane. Det er mellom anna endra krav til bruk av registrert eller statsautorisert revisor til revisjon av årsrekneskapen og gjennomføring av avtalte kontrollhandlingar.  

Kurset inneheld:

  • Generelt om momskompensasjon for frivillige organisasjonar med fokus på føremål og målgruppe for ordninga.
  • Ny forskrift 1. januar 2019
  • Revisor si rolle og avtalte kontrollhandlingar

I 2018 var det over 24 000 frivillige organisasjonar som fekk utbetalt over 1,4 milliardar kroner i momskompensasjon.

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver. 

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

 

Les mer

Foredragsholder

Marianne Alværen Torset

Seniorrådgiver
Lotteri- og stiftelsestilsynet