Momskompensasjons for bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og foreninger som har hatt kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, kan søke om momskompensasjon. Ordningen gjelder anlegg når byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010.

Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.
Det er foreslått å endre søknadsfristen fra 1. mars til 1. desember, og at neste søknadsfrist vil bli 1. desember 2021. Opplysninger om dette vil bli lagt ut på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.