Kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

Ordningen går ut på at staten dekker en del av foretakets faste uunngåelige kostnader for foretak som har opplevd et stort omsetningsfall på grunn av koronasituasjonen. Ordningen er forlenget, i første omgang ut februar 2021.

For å få støtte må et foretak ha hatt et omsetningsfall på minst 30 prosent.

Det kan gis tilskudd for inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader for september og oktober, 85 prosent for november/desember og 80 prosent i januar/februar 2021. Ordningen er generell.

Det skal åpnes for søknader for perioden september-desember 2020 den 18.  januar 2021. Pengene skal bli utbetalt i løpet av 2-3 virkedager. Søknader  for perioden januar-februar 2021 kan sendes inn fra mars 2021. Etter planen skal det ikke utbetales tilskudd før innholdet i søknaden er bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører. 
Mer informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Brønnøysundregistrene, som også forvalter ordningen.