Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april. Skatteoppgjøret utbetales fortløpende, men vil ikke komme før tidligst i slutten av juni hvis du ikke leverer/bekrefter den forhåndsutfylte skattemeldingen. Sjekk fradragsveilederen og hvilke feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen.

De aller fleste lønnstakere og pensjonister har fått tilsendt en ferdig utfylt skattemelding. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

Hvis du ikke leverer skattemelding eller bekrefter at de forhåndsutfylte opplysningene er riktige, blir det ikke ilagt tilleggsskatt for ikke-levert skattemelding, men skatteoppgjøret kommer da tidligst i slutten av juni. Det kan imidlertid bli ilagt tilleggsskatt hvis du har inntekt eller formue som ikke fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen.

Les mer på skatteetaten.no

Her finner du bl.a. en egen «fradragsveileder» som gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra.

Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen når skattytere skal levere skattemeldingen. Den viktigste er at mange ikke kontrollerer opplysningene som fremgår av den forhåndsutfylte skattemeldingen, men tar denne for gitt.

For skattemeldingen som skal leveres nå (inntektsåret 2020) er det verd å merke seg at skatteetaten ikke har forhåndsutfylt fradrag for reiseutgifter, slik de har pleid å gjøre på grunnlag av opplysninger i tidligere års skattemeldinger. Grunnen til at skatteetaten har tatt ut denne forhåndsutfylte posten er at mange har hatt hjemmekontor store deler av 2020 og derfor heller ikke krav på reisefradrag. Har du likevel krav på reisefradrag må dette fylles ut.

Det kan være en god idé å bruke tid og tenke gjennom om det skulle være inntekter eller fradrag man har glemt og kanskje også se på skatteetatens egen fradragsveileder. 

Ellers peker skatteetaten bl.a. på dette som vanlige feil:

  • Det er lett å glemme fradragsposter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.
  • Ved fordeling av renter og gjeld mellom ektefeller og samboere, er det fort gjort å føre gjeld som gjeldsrenter og motsatt. Mange glemmer dessuten å redusere rentene på sin egen skattemelding når deler føres over på ektefellen/samboeren.
  • Mange krever fradrag for utgifter til bom, selv om de ikke har krav på det.
  • Fradrag for pendlerreiser føres som vanlige pendlerutgifter, altså uten at fradraget reduseres med bunnbeløpet på kr 23 100.
  • En del krever fradrag for gaver til organisasjoner som ikke står på listen over godkjente
  • Skattepliktige leieinntekter skal føres inn i skjema RF-1189. Da blir skattemeldingen automatisk oppdatert.