Skatteoppgjøret

Mange lønnstagere og pensjonister har allerede fått skatteoppgjøret, mens næringsdrivende og deres ektefeller får skatteoppgjøret mellom august og midten av oktober. Selskaper får skatteoppgjøret i oktober.

Når kommer skatteoppgjøret?

For lønnstakere og pensjonister sendes skatteoppgjøret ut fortløpende etter hvert som skattemeldingen er ferdig behandlet av Skatteetaten. Hvor lang tid dette tar, varierer. De første får skatteoppgjøret i begynnelsen av april. Skatteetaten sender varsel til den skattepliktige når skatteoppgjøret er klart.

Skatt til gode

De som har penger til gode, vil få disse utbetalt kort tid etter at skatteoppgjøret er klart. Det kan ta opptil tre uker, men mange får pengene på konto samme dag. Vær imidlertid oppmerksom på at tilgodebeløp først blir avregnet mot bl.a. skyldige skatte- og avgifter til det offentlige og bidragsgjeld. Du vil i så fall få et eget brev som viser hvilke krav som er dekket opp ved slik motregning. Beløp under 100 kroner utbetales ikke. 

I skattemeldingen du mottok i mars/april, er det oppgitt hvilken konto pengene blir overført til. Du kan selv endre hvilken bankkonto pengene skal overføres til. Dette gjelder både privatpersoner og bedrifter. Hvis du ikke har oppgitt noen konto, får du tilsendt et utbetalingskort i posten til din folkeregistrerte adresse.

Restskatt

Restskatt forfaller tre uker etter at skatteoppgjøret er klart, men aldri tidligere enn 20. august. Det betyr at dersom du mottok skatteoppgjøret i perioden april - juni, er fristen 20. august. Restskatt over 1000 kroner deles opp i to fakturaer med forfall etter henholdsvis tre og åtte uker. For de som fikk skatteoppgjøret 24. juni eller tidligere, er fristen for den første fakturaen 20. august og den andre fakturaen 24. september. For de som får skatteoppgjøret 19. august eller senere, er fristen for den første fakturaen tre uker og den andre fakturaen åtte uker etter at skatteoppgjøret var klart.

Renter og tilleggsforskudd

Det skal beregnes renter av både skatt til gode og restskatt. Rentesatsen følger Norges Banks styringsrente pr. 1. januar det året skattemeldingen leveres. I og med at styringsrenten var 0 % pr. 1. januar 2021, beregnes det i år ikke renter på verken tilgodebeløp eller restskatt.

Det er en regel at det ikke skal beregnes rentetillegg av restskatt som betales innen 31. mai i skattefastsettingsåret. I og med at det i år ikke beregnes rentetillegg av restskatt er det denne gangen ikke noe rentebeløp å spare på å betale et slikt tilleggsforskudd i år.