Julegaver til ansatte

Du kan motta skattefrie gaver i arbeidsforhold for 5000 kroner pr. år. Har du flere arbeidsgivere, kan du motta tilsvarende beløp fra disse.

julegave.jpg

Beløpet på 5000 kroner gjelder det generelle gavebeløpet som du kan motta hvert år og som arbeidsgiver kan gi uten at det er en spesiell anledning. I tillegg kan du få skattefrie gaver etter andre regler som ved jubileum mv. Gaver utover beløpsgrensene er kun skattepliktige for den delen som overstiger grensene.
Gavene kan ikke være kontanter, men må være en naturalytelse. Gavekort som ikke kan løses inn i kontanter, likestilles med naturalytelser. Det samme gjelder dersom den ansatte leverer kvittering for kjøp til arbeids-giveren og får refundert beløpet.

Gave på 5000 kroner

Fra og med 2021 ble beløpsgrensen økt fra 2000 til 5000 kroner. Samtidig ble vilkåret om at ordningen med gaver måtte være en generell ordning i bedriften for å være skattefrie, fjernet for alle typer gaver.

Særlig utvidelsen av beløpsgrensen gjør at dette blir en gunstig ordning. Den tradisjonelle julegaven som ansatte tidligere har mottatt fra arbeidsgiver, kan imidlertid bli litt stusslig. Mange arbeidsgivere har i samråd med de ansatte benyttet gavebeløpet som et alternativ til å rapportere 4392 kroner som lønn for fri telefon og internett. Gjenværende skattefri gave er da kun 608 kroner.

Beløpet kan alternativt benyttes på andre skattepliktige naturalytelser som reduksjon på fordel fri bil eller der arbeidsgiver dekker skattepliktig trening mv. Alternativet er gavekort.

Bestemmelsen oppstiller krav om at det må foreligge et arbeidsforhold. Deltids- og korttidsansatte vil også omfattes. Det er verdt å merke seg at et styremedlem som også er aksjeeier, omfattes, selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

Personalrabatter

Personalrabatter på varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern, er skattefrie inntil et beløp på 8000 kroner. Det er ikke satt noen grense for hvor stor rabatten kan være. Den ansatte kan motta slike varer eller tjenester gratis (100 % rabatt).
Rabatter som ytes via arbeidsgivers leverandører eller kunder, likestilles med personalrabatter.
Regelen kan kombineres med den generelle gaveregelen. Hvis en ansatt hos en bilforhandler får en rabatt ved kjøp av bil, vil 8000 kroner kunne være en skattefri personalrabatt og 5000 kroner en skattefri gave. Forutsetningen er selvfølgelig at den ansatte ikke også får andre gaver.

Jubileumsgaver

Skattereglene har i tillegg regler om skattefrie jubileumsgaver som også kan kombineres med de andre gavereglene.

  • 8 000 kroner – Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år
  • 4 000 kroner – Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25
  • 4 000 kroner – Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter minst ti år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.

 

Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhetsgaver av såkalt bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, vinflaske mv. innenfor et vanlig prisnivå, anses ikke som skattepliktig for mottaker. Det er ikke satt noen spesiell beløpsgrense utover at gavens verdi må være «bagatellmessig».