Arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard på nytt utsatt

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse har bedt om en fornyet vurdering av om arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard skal gjenopptas.

Publisert:

I en artikkel av 27. april 2018 omtalte vi styrets beslutning om å gjenoppta arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak. Målsettingen var å ferdigstille et nytt høringsutkast i løpet av 2018.

I etterkant av beslutningen har styret i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) mottatt en anmodning om en fornyet behandling. Styret har derfor på nytt diskutert om Regnskapsstandardstyret (RSS) skal gjenoppta arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard. I styremøte 7. juni 2018 ba styret om at RSS skal gjøre en vurdering av dette.

Inntil videre gjøres det derfor ikke noe arbeid med en ny Norsk Regnskapsstandard.