Arbeidsgivers dekning av kontingent i Revisorforeningen er skattepliktig

Arbeidsgivers dekning av kontingent i Den norske Revisorforening er skattepliktig, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

Publisert:

Revisorforeningen sendte i mars i år en forespørsel til Finansdepartementet om man kan unnlate å innberette kontingentbetalingen dersom medlemskap i Revisorforeningen er pålagt av arbeidsgiver. Foreningen viste til de åpenbare driftsinteresser revisjonsselskapet har i at deres ansatte revisorer skal være medlemmer. Dette gjelder bl.a. abonnementet på Revisjon og Regnskap, tilgang til Revisorforeningens nettbaserte spørretjeneste, tilgang til lukkede fagartikler på revisorforeningen.no og rabatt på Revisorforeningens kurs. Uten det personlige medlemskapet har medlemmet ikke tilgang til disse tjenestene.

Finansdepartementet oversendte forespørselen til Skattedirektoratet som i brev datert 20. september 2017 skriver at kontingenten må anses som en privat utgift for den ansatte revisor. Betaler arbeidsgiver kontingenten, må dette innberettes som skattepliktig lønn.

Skattedirektoratets begrunnelse

Skattedirektoratet skriver at det er en svært høy terskel for at kontingent skal kunne dekkes skattefritt, selv der medlemskapet er pålagt for den ansatte.

En utdannet og ansatt revisor har også en egeninteresse i å tilfredsstille krav til etterutdanning og å utføre sitt yrke på en forsvarlig måte. Medlemskap i Revisorforeningen gjør at man enklere kan oppfylle disse kravene. Selv om revisjonsselskapet utvilsomt har interesse av at de ansatte er medlemmer, mener Skattedirektoratet at dette ikke er dominerende sammenlignet med den ansatte revisors egeninteresse i å være medlem.