Bekreftelse av søknader om kontantstøtte

Skatteetaten har utgitt veiledning om kontrollhandlingene som må utføres for at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelse på innholdet i søknader om tilskudd i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall.

Publisert:

Veiledningen angir også hvordan en slik bekreftelse skal utformes. 

Dette betyr at du som er revisor for foretak som har søkt om tilskudd under kompensasjonsordningen, har et avklart grunnlag for å avgi bekreftelse etter kompensasjonsforskriften § 4-5

Etter bestemmelsen på foretak som søker om tilskudd på forespørsel fra Skatteetaten kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve at bekreftelsen avgis av en revisor. Søker som har fått tildelt tilskudd, skal uansett legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020.

Det har vært behov for å avklare hva revisor eller regnskapsfører må gjøre for å avgi bekreftelsen. Skatteetaten har vært i nær dialog med Revisorforeningen og Regnskap Norge om dette. Gjennom veiledningen fastslår Skatteetaten at revisor eller autorisert regnskapsfører kan avgi bekreftelsen på bakgrunn av gjennomføring av de spesifiserte handlingene som er angitt. 

Skattedirektoratet har tidligere utsatt fristen for allerede utsendte pålegg om å innhente bekreftelse til 1. juni, for å sikre at bekreftelsene kunne avgis på et avklart grunnlag. Med denne veiledningen foreligger det et slik grunnlag.