BFU om bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise

Skattedirektoratet har avgitt en bindende forhåndsuttalelse som gjelder bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting der bilen også benyttes ved kjøp av mat, kjøring til trening og kino under tjenestereisen og der arbeidstakeren har med seg en passasjer.

Publisert:

En arbeidsgiver ønsket en avklaring på om følgende tilfeller ville medføre plikt til å svare arbeidsgiveravgift etter reglene om fri bil der arbeidstaker benytter arbeidsgivers bil på en tjenestereise med overnatting: 

  • Ansatt bruker tjenestebil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å kjøpe seg mat.
  • Ansatt bruker tjenestebil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å trene.
  • Ansatt bruker tjenestebil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å gå på kino eller for annet sosialt formål.
  • Ansatt har med passasjer som ikke er på tjenestereise, i tjenestebilen.

Skattedirektoratet tok utgangspunkt i at det kun er merreise ut over den rent yrkesmessig begrunnede distanse som kan utløse fordelsbeskatning. Stopp på veien for kjøp av mat, trening eller sosiale formål som ikke medfører merreise, medfører derfor ikke beskatning.

For reiser som medfører merreise må det skilles mellom anskaffelse av mat på den ene side og sosiale forhold som trening, kinobesøk eller lignende, på den annen side. Kjøring for å kjøpe mat på yrkesreise med overnatting må anses som yrkesreise.

Når det gjelder trening og sosiale forhold som kinobesøk eller lignende, må dette regnes som private gjøremål. Kjøring til slike formål som medfører merreise medfører at det skal beregnes fordel ved fri bruk etter standardreglene.

At den ansatte har med seg en passasjer som ikke er på tjenestereise i bilen, medfører ikke beskatning etter reglene om fri bil dersom dette ikke medfører noen merreise. Det spiller ikke noen rolle at passasjeren ikke er på yrkesreise.