Brexit og konsernregnskapsunntaket

En følge av Brexit er at underkonsernunntaket i regnskapsloven § 3-7 ikke gjelder lenger.

Publisert:

For regnskapsår avsluttet 1. januar 2021 og senere må norske underkonsern av konsernmor i UK søke om dispensasjon for å unnlate å utarbeide konsernregnskap for underkonsernet i Norge.

Revisorforeningen har utarbeidet et eksempel på hvordan dispensasjonssøknaden kan utformes, se vedlagt.

Norske underkonsern som oppfyller definisjonen av små foretak, jf. regnskapsloven § 1-6 og NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak pkt. 1.2, er fortsatt omfattet av konsernregnskapsunntaket for små foretak.