Descartes er overtatt av Visma

Programvareselskapet Visma overtok Descartes fra 1. mars 2017. Revisorforeningen vil fortsatt ha ansvar for det revisjonsfaglige innholdet i Descartes, men spørsmål og support skal rettes direkte til Visma Descartes.

Publisert:

Med en ressurssterk eier som Visma, vil det bli mulig å øke tempoet i utviklingen av Descartes gjennom implementering av ny funksjonalitet og integrasjoner med andre viktige verktøy som revisor har behov for.

Store brukerforventninger

Det er en klar forventning i markedet om at analyseverktøy, årsoppgjørsprogrammer, elektroniske oppslagsverk og løsninger for kommunikasjon med klient gjøres tilgjengelige i Descartes. I tillegg at Descartes inneholder administrativ funksjonalitet som timeregistrering, ressursplanlegging og fakturering.

Det vil kreve betydelige investeringer i årene som kommer for å ta Descartes til neste nivå. Det norske markedet er imidlertid ikke stort nok til å bære de investeringene som kreves for å videreutvikle Descartes slik vi og brukerne ønsker. Det vil derfor være nødvendig å få innpass i nye markeder for å oppnå den ønskede utviklingen.

Vi har erfart at det er stor interesse for Descartes i andre land, men ser at Revisorforeningen ikke har de nødvendige ressurser og distribusjonsapparat som skal til for å ekspandere i disse markedene.

Hvorfor Visma? 

Visma er et ledende norsk programvareselskap med betydelig virksomhet i de øvrige nordiske land, Nederland, Baltikum, Polen og Romania. De har 5500 ansatte og en samlet omsetning på 7,8 mrd. norske kroner.

Visma har revisjons- og regnskapsførerbransjen som et viktig strategisk satsningsområde og er ledende på utvikling av skytjenester og mobile løsninger. Ved årsskiftet benyttet rundt 60 prosent av deres kunder en eller flere av Vismas skyløsninger.

Visma ser Decartes som en strategisk mulighet for å styrke sin posisjon i revisjonsmarkedet både i Norge og internasjonalt. Ambisjonen er derfor raskt å introdusere Descartes i nye markeder.

Visma vil også starte arbeidet med å integrere andre relevante verktøy som årsoppgjørssystem, avstemmings- og analyseverktøy mv. i Descartes.

Spørsmål og support

For spørsmål og support om Descartes, kontakt Visma Descartes