Drop down fisjon av samvirkeforetak kan ikke gjennomføres skattefritt

Skattedirektoratet presiserer i en uttalelse at samvirkeforetak ikke kan overføre eiendeler eller virksomhet til et heleid datterselskap (AS) ved skattefri fisjon.

Publisert:

I en upublisert bindende forhåndsuttalelse for en tid tilbake aksepterte skatteetaten skattefritak ved en omorganisering der et samvirkeforetak (SA) fisjonerte ut deler av virksomheten til et eksisterende SA som deretter ble fusjonert inn i et heleid datterselskap (aksjeselskap) eid av det opprinnelige overdragende SA-et.

Slike omorganiseringer kalles gjerne drop down fisjon og kan gjennomføres skattefritt for aksjeselskaper.

Skattedirektoratet presiserer nå at den bindende forhåndsuttalelsen ikke gir uttrykk for skattemyndighetenes rettsforståelse og at den ikke kan påberopes av andre skattytere. Samvirkeforetak kan altså ikke gjennomføre drop down fisjon skattefritt.

Det er i administrativ praksis akseptert at samvirkeforetak kan innfusjonere et heleid datterselskap (aksjeselskap). Det er en annen situasjon da det ved slike fusjoner ikke utstedes vederlag.