Bekreftelser i regnskapsførerloven

Finanstilsynet foreslår å presisere at regnskapsførerloven også gjelder når et regnskapsforetak avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet. I vårt høringssvar er vi opptatt av at tilliten til bekreftelser kan svekkes hvis det ikke stilles forsvarlige krav.

Publisert:

Bekreftelser avgitt av regnskapsførere

Forslaget fremmes på bakgrunn av at norsk lovgivning de siste årene har åpnet for at bekreftelser, som tidligere måtte avgis av godkjente revisorer, også kan avgis av statsautoriserte regnskapsførere. Endringen skal sikre at det kan stilles krav til arbeidet med slike bekreftelser og at Finanstilsynets kan føre tilsyn med og sanksjonere disse tjenestene.

Det er er viktig at brukeren fortsatt kan ha tillit til bekreftelser. En revisorbekreftelse bygger på et klart og tydelig rammeverk og strenge krav til uavhengighet. Det gjelder ikke tilsvarede rammer for regnskapsførere. Dette kan bidra til å vanne ut tilliten til bekreftelser som brukes for å sikre betydelige verdier i samfunnet. Revisorforeningen har i høringen derfor også fokusert på betydningen av tillit i samfunnet vårt. 

Det fremmes også forslag om:

  • Godkjenning av regnskapsførere med kvalifikasjoner fra land utenfor EØS
  • Presisering av vilkåret om variert praksis
  • Godkjenning av praksis fra offentlig revisjon
  • Betalingstjenester og oppbevaring av klientmidler
  • Krav til utenlandske foretak som driver regnskapsføring i næring

 

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 [email protected]