Enighet om EUs direktiv om bærekraftsrapportering

Det er oppnådd enighet i EU om et direktiv om bærekraftsrapportering. Dette er et langt skritt i retning av å integrere finansiell rapportering med opplysninger om bærekraft. Rapporteringen skal bekreftes av revisor eller annen uavhengig ekspert.

Publisert:
EU-parlamentet_ScanStockPhoto_image_3107721 (2).jpg

Det har over en tid pågått forhandlinger mellom Europaparlamentet og EUs Råd for å bli enige om direktivet om rapportering av bærekraft (CSRD). Det er nå oppnådd enighet, men den endelige direktivteksten er fortsatt ikke offentlig.

De viktigste resultatene fra forhandlingene er:

  • CSRD vil gjelde for alle børsnoterte selskaper og alle andre store selskaper.
  • Foretak av allmenn interesse (PIE) med mer enn 500 ansatte skal rapportere for regnskapsåret 2024, mens andre store selskaper starter for 2025. Børsnoterte SMB for 2026.
  • Opplysningene om bærekraft skal gis i årsberetningen og kan ikke erstattes av separate rapporter.
  • Opplysningene om bærekraft skal bekreftes av revisor. Medlemsstatene kan godkjenne også annen uavhengig ekspert til å attestere.

Artikkel vil bli oppdatert når de endelige direktivtekstene er offentlige.