Foreldelse av krav på omstøtelse når borevisor har mottatt relevant informasjon

Høyesterett har avgjort at konkursboets krav på omstøtelse kan bli foreldet hvis borevisor på et tidlig tidspunkt har mottatt informasjon som gjør det mulig å ta stilling til omstøtelse.

Publisert:

Dekningsloven setter korte foreldelsesfrister for konkursboets krav på omstøtelse. Foreldelsesfristen starter likevel ikke å løpe før boet får informasjon om omstendighetene som kan føre til omstøtelse. Høyesterett slår nå fast at foreldelsesfristen begynner å løpe når borevisor får slik informasjon, og ikke det senere tidspunktet når borevisor informerer bostyrer eller bostyret.

Undersøkelse av muligheter for omstøtelse, er normalt en del av en borevisors oppgaver. Borevisor må passe på å gi informasjon om mulige krav på omstøtelse raskt videre til bostyrer eller bostyret for å unngå at kravet på omstøtelse blir foreldet.