Foreslår ny lov om Enhetsregisteret og ny lov om Foretaksregisteret

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny lov om Enhetsregisteret, ny lov om Foretaksregisteret og nye forskrifter til lovene

Publisert:

Forslagene omfatter et nytt og oppdatert regelverk for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. I høringsnotatet foreslås det nye lover og forskrifter som skal erstatte foretaksregisterloven fra 1985 og enhetsregisterloven fra 1994 og de mest sentrale forskriftene til disse lovene. Enkelte nyere forskrifter til lovene vil kunne videreføres uendret.

Lov- og forskriftsforslagene omfatter blant annet å oppdatere regelverket i tråd med den teknologiske utviklingen, legge til rette for enklere prosesser ved registrering, modernisere språket, gi regelverket en mer oversiktlig innretning og struktur, samt fjerne bestemmelser som ikke lenger har rettslig og praktisk betydning, og unngå dobbeltregulering.

Høringsfristen er satt til 20. september 2024