Skatt på kjøp av aksjer fra arbeidsgiver

Ansatte som kjøper aksjer, vil bli beskattet for differansen mellom salgsverdien på ervervstidspunktet og det som som er betalt. Forskriftsbestemmelsen som ga adgang til å fastsette salgsverdien til skattemessig formuesverdi er opphevet fra 2022.

Publisert:

 I mangel av klare holdepunkter for å fastsette salgsverdien, fulgte det av forskrift til skatteloven (FSFIN § 5-14-1) at salgsverdien på ikke-børsnoterte aksjer kunne settes til aksjens andel av selskapets skattemessig formuesverdi.

Forskriften er opphevet med virkning fra 2022. Det må ses i sammenheng med at ordningen med rimelige aksjer i arbeidsforhold, der ansatte kunne få redusert fordelen med 25 % av salgsverdien eller maksimalt kr 7500, også er opphevet fra og med inntekståret 2022. 

Arbeidsgiver må nå beregne salgsverdi og skattepliktig fordel for den ansatte basert på alminnelige verdsettelsesmetoder.