Fusjon av kommandittselskaper

Fusjon av kommandittselskaper kan ikke gjennomføres uten å utstede vederlagsandeler, skriver Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse.

Publisert:

AS 1 ønsket å fusjonere to kommandittselskaper som AS 1 eide samtlige andeler i direkte og indirekte. Spørsmålet var om dette kunne gjennomføres uten å utstede vederlagsaksjer og dermed uten å beregne bytteforhold.

Dersom fusjonen ikke kan gjennomføres uten å utstede vederlagsandeler. ønsket AS 1 å få avklart om bytteforholdet kunne baseres på bokførte verdier.

Videre ønsket AS 1 en avklaring av om en slik fusjon vil være gjenstand for ulovfestet gjennomskjæring eller lovfestet gjennomskjæring etter skatteloven § 14-90. Dette fordi det i det ene KS-et er en ubenyttet fradragsramme, mens det andre KS-et har en gevinst- og tapskonto til inntektsføring. Det er senere planlagt omdanning til aksjeselskap.

Skattedirektoratets konklusjon og avvisninger

Skattedirektoratet mente skattelovens fusjonsregler klart tilsier at fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting må gjennomføres ved at det utstedes nye andeler i det overtakende selskapet.

Skattedirektoratet avviste imidlertid å ta stilling til om fusjonen kan gjennomføres til bokførte verdier, dvs. uten verdsettelse. Direktoratet mente dette ville være å ta stilling til alternative fakta, noe som ligger utenfor ordningen med bindende forhåndsuttalelser.

Skattedirektoratet avviste også å ta stilling til spørsmålene om lovfestet eller ulovfestet gjennomskjæring. Skattedirektoratet mente de hadde adgang til dette da de har konkludert med at fusjonen ikke kan gjennomføres på den måten selskapet hadde planlagt, dvs. uten å utstede vederlagsandeler.