Gratis teaterbilletter ble skattepliktig

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.

Publisert:

Teateret ønsket at alle ansatte skal kunne gå på forestillinger som Teateret selv setter opp. Det vil være en forventning om at den ansatte benytter billetten, men ingen plikt. Planen var å dele ut 2 billetter per oppsetning til hver ansatt. Det dreier seg om mellom 15 og 20 oppsetninger per år. Prisen på billettene er kr 300 per billett.

Skattepliktig naturalytelse

Teateret argumenterte med at billettene ikke ment som en gave, men som endel av arbeidet til den ansatte i Teateret. Det ble anført at det er viktig at de ansatte blir kjent med produktet, at dette er en del av ansattes arbeid, at ordningen har en mersalgseffekt, at ordningen bidrar til bredere markedsføring etc. Det ble også vist til at det dreide seg om billetter som erfaringsvis ellers ikke ville bli solgt fordi de ville bli tilbudt de ansatte kort tid før forestillingen.

Skattedirektoratet kom likevel til at gratis personalbilletter var en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. Det bli vist til at tilknytningen mellom det å være ansatt i Teateret og det å få tilbud om gratis personalbilletter er svært sterk. Det er kun de ansatte som får tilbudet.

Ikke rimelig velferdstiltak

Skattedirektoratet kom videre til at dette heller ikke omfattes av skattefritaket for rimelige velferdstiltak. Omfanget med å gi hver ansatt mulighet til å se 20 oppsetninger og motta 40 personalbilletter gratis er for stort og kan derfor ikke sies å være et velferdstiltak i skattelovens forstand. Den ansatte kunne motta en økonomisk fordel på opptil kr 12 000 sammenlignet med en person som ikke er ansatt på Teateret.