Hjemmekontor og skatt

Skattedirektoratet har kommet med en veiledning som skal svare på de vanligste spørsmålene om hjemmekontor.

Publisert:

Veiledningen gjelder fire forhold:

  • Kostnader til hjemmekontor (lokaler)
  • Utstyr til hjemmekontoret
  • Mat på hjemmekontoret
  • Reiser ut fra hjemmekontoret

Hovedpunktene i veiledningen kan sammenfattes slik:

Kostnader til hjemmekontor

For en vanlig ansatt vil hjemmekontorkostnader inngå i minstefradraget. Arbeidsgiver kan imidlertid dekke kostnader til hjemmekontor hvis det dreier seg om et rom som utelukkende brukes til hjemmekontor. Standard skattefri godtgjørelse er begrenset til kr 1 850 pr. år. Eventuelt kan man få dekket faktiske kostnader.

Utstyr til hjemmekontoret

Arbeidsgivers utlån av kontorutstyr er skattefritt med mindre det dreier seg om utstyr som er spesielt egnet til privat bruk, f.eks. gaming eller underholdning. Det samme gjelder utlån av datautstyr. For telefon- og internettilgang (EKOM-tjenester) gjelder egne regler.

I tilfeller der slikt utstyr hovedsakelig brukes i yrke kan arbeidsgiver enten kjøpe utstyr til den ansatte eller dekke kostnadene mot kvittering, uten at det medfører beskatning.  Les mer i veiledningen om hvilke momenter som er relevante å vektlegge ved vurderingen. Veiledningen omtaler også tilfeller der den ansatte ønsker å kjøpe slikt brukt utstyr fra arbeidsgiver.

Mat på hjemmekontoret

Arbeidsgiver kan ikke dekke mat på hjemmekontoret skattefritt. Dette gjelder også såkalt overtidsmat. Eneste unntak er hvis bevertning skjer i forbindelse med et velferdstiltak (fellestiltak), f.eks. julebord på Teams.

Reiser ut fra hjemmekontoret

Mange ansatte tilbringer nå mesteparten av arbeidstiden på hjemmekontoret slik at dette blir det faste arbeidsstedet. Det innebærer at reise mellom hjemmekontoret og det ellers faste arbeidsstedet er en yrkesreise som kan dekkes skattefritt i sin helhet. Brukes det egen bil er den skattefrie satsen kr 3,50 pr. km.