Husk å melde konserntilknytning til Enhetsregisteret

Alle virksomheter som inngår i konsern, skal rapportere dette til Enhetsregisteret. Det mangler fortsatt opplysninger fra mange selskaper.

Publisert:

Brønnøysundregistrenes tall viser at det fortsatt er mange selskaper som ikke har rapportert.

Den manglende rapporteringen skyldes trolig at flere selskaper ikke vet at de har plikt til å registrere det. Virksomhetene skal vurdere denne plikten samtidig som de fastsetter årsregnskapet, og det kan derfor være et fint tidspunkt å ta en gjennomgang nå. 

Reglene for hvem som skal rapportere konserntilknytning og hva som skal rapporteres er regulert i en forskrift til enhetsregisterloven

Du finner informasjon og lenke til konsernmelding (via samordnet registermelding) på brreg.no.