Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Regjeringen har lagt frem forslag om nye regler i arbeidsmiljøloven som setter rammer for bruken av konkurranse- og kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Publisert:

Slike avtaler er en del brukt i vår bransje. Reglene skal gjelde både for nye og eksisterende avtaler, men det er foreslått en frist på ett år fra ikrafttredelsen før reglene får virkning for eksisterende avtaler. Det er ikke foreslått noe tidspunkt for ikrafttredelsen. De foreslåtte reglene skal gjelde for avtaler med arbeidstaker. For andre konkurransebegrensende avtaler, inkludert avtaler mellom eiere og partnere, er det fortsatt bestemmelsen i avtaleloven § 38 som vil gjelde. 

Arbeidstaker skal etter forslaget ha kompensasjon for konkurranseklausulen fra dag en. I dag er konkurranseforbud i ett år uten kompensasjon vanligvis akseptabelt. Det foreslås ny regulering av kundeklausuler - begrensning i adgangen til å ta med kunder over til ny virksomhet - og rekrutteringsklausuler - begrensninger i adgangen til å ta med folk over til ny virksomhet.