Konsekvenser av Russlands invasjon av Ukraina på halvårsrapporter og offentliggjøring av effekter av implementeringen av IFRS 17

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten (ESMA) har utgitt to uttalelser knyttet til halvårsrapporteringen pr. 30. juni 2022 i børsnoterte foretak.

Publisert:

Den ene uttalelsen omhandler konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina på halvårsrapporter.

Den andre uttalelsen gjelder offentliggjøring av effekter av implementeringen av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS 17 Forsikringskontrakter.