Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere kan fravikes under koronautbruddet, uttaler Skattedirektoratet.

Publisert:

Kravene til besøkshyppighet for pendlere fremgår av Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 3-1-5. For pendlere som er 22 år eller mer regnes hjembesøk «vanligvis» ikke som pendling når de foregår sjeldnere enn hver tredje uke.

Det fremgår imidlertid av Skatte-ABC at kravet kan fravikes når det foreligger spesielle forhold, f.eks. spesielle arbeidsforhold, svak økonomi eller sykdom som gjør det rimelig å lempe på minstekravet.

Det er nå en svært spesiell situasjon som følge av koronautbruddet. Dersom tiltak som er iverksatt for å begrense smitte medfører at hjemreiser ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, kan det foreligge slike spesielle forhold som gir grunn til å fravike dette kravet, uttaler Skattedirektoratet. Dette vil for eksempel klart være tilfellet når hjemreise ikke er mulig på grunn av stengte grenser, manglende flyavganger eller hjemreise vil medføre karantene i 14 dager.