Lov om regnskapsførere trer i kraft 1. januar 2023

Kongen har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om regnskapsførere. Loven trer i kraft 1. januar 2023.

Publisert:

Loven vil erstatte den gjeldende regnskapsførerloven, lov 18. juni 1993 om autorisasjon av regnskapsførere. Ny lov er en modernisering av den gjeldende regnskapsførerloven. Det stilles blant annet nye krav til skikkethet hos regnskapsførere og kvalitetsstyring i virksomheten.

Behov for overgangsbestemmelser

For kravet til praksis er det i forskriften gitt en overgangsbestemmelse som gjør at kravet ikke gjelder for personer som søker om godkjenning som statsautorisert regnskapsfører senest 1. januar 2025, forutsatt at kravet til to års praksis er oppfylt.

Det er ikke gitt andre overgangsbestemmelser, men vi har fått opplyst at det er forståelse for at regnskapsforetakene trenger tid til å få alt på plass. Dette gjelder særlig det nye virksomhetskravet i § 5 om at regnskapsforetaket må ha forsvarlig kvalitetsstyring. Det forventes at regnskapsforetakene så snart det er mulig etter ikrafttredelsen har en plan for innføringen av de nye reglene i virksomheten. Lovkravene må fullt ut være oppfylt innen utgangen av 2023.

Stortinget (2).jpg