Ny doktorgrad i revisjon

Kyrre Kjellevold disputerte 4. juni 2020 for doktorgraden ved NHH med avhandlingen «Essays in Auditing» om påliteligheten til selskapers regnskapsestimater.

Publisert:
Kyrre.jpg
Kyrre Kjellevold, som har mottatt Revisorforeningens doktorgradsstipend, disputerte 4. juni 2020 for doktorgraden i revisjon.

Den vitenskapelige komiteen godkjente disputasen. Kjellevold fikk derved graden PhD.

Avhandlingen benytter ulike forskningsmetodikker for å svare på sentrale spørsmål av betydning for revisors arbeid ved vurderingen av påliteligheten til selskapers regnskapsestimater. Du kan lese avhandlingen i vedlegget.

Det første essayet er en litteraturanalyse som undersøker hvordan selskapers valg om å engasjere en eller flere verdsettelseseksperter påvirker påliteligheten til rapporterte virkelige verdier.

Det andre essayet undersøker insentivene og utfordringene til verdsettelseseksperter og revisorer når de kvalitetssikrer og overvåker påliteligheten til virkelige verdi-estimater i regnskapet.

Det tredje essayet er en eksperimentell studie som undersøker drivere til revisors skeptiske atferd i situasjoner der det kan ha negative konsekvenser for dem personlig å gjøre mer arbeid enn revisjonsstandardene krever. 

Kyrre Kjellevold har mottatt Revisorforeningens doktorgradsstipend og er en fast bidragsyter i Revisjon og Regnskap. Veiledere har vært professor Aasmund Eilifsen og DnR-professor William (Bill) F. Messier Jr.

Revisorforeningen gratulerer!