Omdanning av selskap med deltakerfastsetting

Ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting kan eiendeler og forpliktelser overføres selv om de ikke har en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet.

Publisert:

Selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) kan omdannes skattefritt til aksjeselskap. Det er en forutsetning for skattefri omdanning etter skatteloven § 11-20 at det overdragende selskapet driver virksomhet.

Når vilkåret om virksomhet er oppfylt anses alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i selskapet for omdanningsformål å inngå i denne virksomheten. Det er ikke krav om at eiendeler og forpliktelser må ha en særlig tilknytning til virksomhet i selskapet som skal omdannes, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

Begrensningen som er angitt i FSFIN § 11-20-5 fjerde ledd gjelder kun for enkeltpersonforetak.