Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2023

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning.

Publisert:

Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år. Ved betydelig avvikende profil, eksempelvis lukket ordning, henvises det til supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.

De fleste ytelsesbaserte ordninger i det private næringsliv er lukkede ordninger, mens åpne ytelsesbaserte ordninger fortsatt er vanlig i offentlig sektor. I lukkede ordninger er ordningen lukket for nye medlemmer.

Les mer og last ned den oppdaterte veiledningen om pensjonsforutsetninger på nettsidene til NRS.