Reglene for naturalytelser endres

De nye reglene for rabatter og fribilletter har høstet mye kritikk. Nå endres reglene.

Publisert:

Finansminister Siv Jensen opplyser at det nå skal gjennomføres en rekke skatteendringer som skal gjøre reglene for personalrabatter og skattefrie gaver mer fleksible. De nye reglene som kommer vil bl.a. møte noe av kritikken som har kommet fra ansatte i kollektivtransportnæringen som mottar fribilletter, og frivillige på festivaler som mottar festivalpass og andre naturalytelser som vederlag.

Det varsles at Regjeringen vil ta fem grep i saken:

  • Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.
  • Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent for personalrabatter fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. Det betyr at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.
  • Beløpsgrensen for skattefrie gaver (naturalytelser) økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.
  • For fribilletter i transportnæringen utsetter Regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger. Etter praksis fra skatteforvaltningen har ansatte i trafikkselskaper ikke blitt skattlagt for gratis eller billige privatreiser med selskapets egne transportmidler. Denne praksisen skulle opphøre fra 2019, men verken transportselskapene eller de ansatte var informert om denne endringen. Nå utsettes altså ikrafttredelsen til 1. juli 2019.
  • Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

Ved å kombinere reglene om skattefrie personalrabatter der man kan motta personalrabatt på inntil kr 8000 uten krav om egenbetaling med reglene om skattefrie naturalytelser på inntil kr 2000, kan man altså motta skattefrie naturalytelser på inntil kr 10 000. Forutsetningen er at det dreier seg om varer eller tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller annet selskap i samme konsern, herunder også rabatter som ytes via arbeidsgivers leverandører eller kunder. Dette gjelder bl.a. for frivillige som arbeider på festivaler mot å motta festivalpass og ansatte i kollektivselskaper som har gratis månedskort som en del av avlønningen.

De konkrete lov- og forskriftsendringene er foreløpig ikke fremmet.