Revisjonsoppgaver fra bankene

I desember sender ofte revisor forespørsel til klientens banker for å få oversendt revisjonsoppgave. Vi ser nå at det er flere typer løsninger på marked som bidrar til en mer effektiv måte for revisor å få tilgang til revisjonsoppgavene.

Publisert:

Revisjonsoppgavene vil inneholde viktig informasjon som for eksempel:

  • Saldo
  • Akkumulerte renter
  • Tilganger til kontoen
  • Er det krav om dobbeltsignatur eller ikke
  • Er det noen som er har administratorrettigheter (kan signere alene)

Danske Bank

Danske Bank har en egen revisorportal. Her kan du få revisjonsoppgaven digitalt slik at du ikke lenger må skanne og vente på papirdokumentene i posten. Prisen pr. organisasjonsnummer er kr. 2.000, det samme som ved manuell oppgave. Fordelene ved elektronisk oppgave er tidsbesparelsen og at oppgaven genereres på en til to virkedager, se https://danskebank.no/bedrift/selvbetjening/digitale-loesninger/revisorportal.

Sparebank 1 

Revisjonsoppgaven vil være tilgjengelig i nettbank bedrift i slutten av januar. Du finner den under Betaling, Transaksjoner, Årsoppgave, https://www.sparebank1.no/nb/bank/bedrift/kundeservice/bm-nettbank-bedrift/hvor-finner-jeg-revisjonsoppgaven.html

Sparebank 1 Nord-Norge 

Sparebank 1 Nord-Norge har en egen side kalt bestill-revisjonsoppgaven. Her legger bedriften selv inn en bestilling av revisjonsoppgaven som blir gjort tilgjengelig i nettbankene når den er ferdigprodusert, https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/kundeservice/bestill/bestill-revisjonsoppgave.html. Ved manuell oppgave er prisen kr. 1.100. Ved elektronisk bestilling via portalen er oppgaven gratis.

Handelsbanken

Handelsbanken gjør revisjonsoppgaven tilgjengelig i bedriftens nettbank i post og informasjon folderen. Revisor kan gis lesetilgang til nettbanken og på den måten hente ut revisjonsoppgaven selv. Selve oppgaven via nettbank er gratis. 

DnB

DnB har i dag mulighet for forespørsel av revisjonsoppgaver via e-post, se https://www.dnb.no/kundeservice/bedrift/revisjonsoppgave.html.
Oppgaven mottas av revisor pr. post i løpet av 5 – 8 dager. Revisjonsoppgaven koster kr. 1.200 pr. organisasjonsnummer.

Nordea

I Nordea kan revisjonsoppgave bestilles på e-post: customer.data@nordea.no.
Prisen i Nordea varierer fra kr. 300 til 1.200 ettersom hvor mange kontoer det er registrert på organisasjonsnummeret. Revisjonsoppgave for oppgjorte kontoer er gratis.