Revisorforeningens doktorgradsstipend tildelt Eva Litlabø

Statsautorisert revisor Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktorgradstipend innen fagområdene revisjon og intern kontroll. Tildelt stipend er på inntil 1 million kroner fordelt over fire år.

Publisert:
Eva Litlabø.jpg
Eva Litlabø er tildelt Revisorforeningens doktogradstipend. Hun er i dag høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, og tiltrer etter planen stipendiatstilling ved NHH i januar 2022.

Litlabø er innstilt som PhD-stipendiat ved NHH, og skal forske og skrive avhandling om revisjon av bærekraftrapportering.

Litlabø skriver i søknaden at bærekraftrapporter trolig blir et viktig arbeidsfelt for revisorer fremover, og at det derfor kan ha stor relevans både innen forskning, undervisning og i praksis.

– Vi er svært glade for å kunne tildele foreningens doktorgradsstipend til Eva. Det er forsket lite på dette området, som er så utrolig viktig for profesjonen og for samfunnet som helhet. Vi ser veldig frem både til å samarbeide med og følge Evas arbeid i årene som kommer, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

I sin søknad om stipend skriver Litlabø blant annet at revisors uttalelser knyttet til bærekraft kan være utfordrende, blant annet fordi det er utenfor revisors kjernekompetanse, bedriftenes dokumentasjon er svakere, samt at rapporteringen består av mye kvalitativ informasjon og mangler et felles målegrunnlag. Hun vil derfor se på hvordan revisjonen gjennomføres, revisors kompetanse og utfordringer, samt kvaliteten i arbeidet. Aktuelle temaer å belyse er grad av sikkerhet i konklusjonene, risikovurdering og fastsettelse av vesentlighet.